16ρόκειται γιά τή μητέρα τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου.
Οἱ δήμιοι τήν ἀποκεφάλισαν μόλις γονάτισε ν’ ἀγκαλιάσει τό ἄψυχο σώμα τοῦ Ἱερομάρτυρα γιοῦ της.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

footer
  • Κυριακή 7 Μαρτίου

    Κυριακή της Απόκρεω,
    Αγαθοδώρου και Ελπιδίου

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ