16ρόκειται γιά τή μητέρα τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου.
Οἱ δήμιοι τήν ἀποκεφάλισαν μόλις γονάτισε ν’ ἀγκαλιάσει τό ἄψυχο σώμα τοῦ Ἱερομάρτυρα γιοῦ της.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

footer
  • Παρασκευή 14 Μαΐου

    Ισιδώρου, Λεοντίου, Μάρκου

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ